Tarieven van huiswerkinstituut HOMI Teaching

Een abonnement voor huiswerkbegeleiding wordt aangegaan voor zes maanden.

AANBIEDING:

            Huiswerkbegeleiding       per maand

2 dagen 3 dagen 4 dagen
opgeven vóór 4 september € 315,-* € 335,-* € 355,-*
opgeven vóór 1 oktober

opgeven vóór 1 december

Opgeven na 1 december.**

€ 335,-*

€ 350,-

€ 375,-

€ 355,-*

€ 375,-

 € 400,-

€ 375,-*

€ 395,-

€ 420,-

Huiswerkbegeleiding voor 1 dag per week kan alleen in overleg en geldt een tarief van  € 325,- per maand.

*Blijft deze leerling langer dan zes maanden voor hetzelfde aantal dagen dan blijft deze beginprijs gelden.

**Bij verlenging van het abonnement/inschrijving na 1 december geldt het abonnement tot het eind van het schooljaar, dwz eindexamenleerlingen tot en met mei, overige leerlingen tot en met juni.

Eenmalige administratiekosten inclusief toegang tot ons planningssysteem € 35,00

Bijlessen 

Reguliere vakken:

€ 39,50 per 1,5 uur (90 minuten) per week voor de periode van (minimaal) één kalendermaand.

€ 37,50 per 1,5 uur (90 minuten) per week bij afname van 6 kalendermaanden.

Latijn/ Grieks:

€ 45,00 per 1,5 uur (90 minuten) per week voor de periode van (minimaal) één kalendermaand.

Één losse bijles:

€ 45,00 per 1,5 uur (90 minuten)

Eenmalige administratiekosten inclusief toegang tot ons planningssysteem € 35,00


Eindexamentraining

Per leerling Per leerling uit de huiswerkbegeleiding
Tarieven € 80,00 per dag* € 75,00 per dag*
Duur x aantal dagen van 9:00-15:00 uur x aantal dagen van 9:00-15:00 uur
Eenmalige inschrijvingskosten geen geen
  • incl. lunch

Algemene voorwaarden (download pdf)