Bijlessen

Het komt vaak voor dat een leerling best wel lekker gaat op school behalve dat ene vak…. Dat lukt niet, vindt de leerling ook geen leuk vak en zo gaat het van kwaad tot erger. Huiswerk wordt niet meer gemaakt en vlak voor de toets slaat de stress toe. 

Onze oplossing is simpel: wekelijks een bijles volgen en onder begeleiding het huiswerk maken en leren en de stof nog eens rustig en uitgebreid uitgelegd krijgen. Het vak goed bijhouden en niet in de valkuil lopen dat het op het laatste moment nog eens allemaal opnieuw geleerd en uitgelegd moet worden. Onze bijlessen duren 90 minuten en vinden in kleine groepjes (max 4 leerlingen) plaats. Zo leren we van elkaar en hebben we voor iedereen tijd genoeg.